Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Βιωματικά Σεμινάρια Πρόληψης

Σε ποιους απευθύνονται τα βιωματικά σεμινάρια;

Τα βιωματικά σεμινάρια του Κέντρου Πρόληψης "Δίολκος" απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες που εμπλέκονται στην διαπαιδαγώγηση των νέων και φυσικά στους ίδιους τους νέους.

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια λειτουργούν βιωματικές ομάδες :
  1. Γονέων : Βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια μέσω της ενίσχυσης του γονεικου ρόλου έτσι ώστε οι γονείς να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην πρόληψη της χρήσης ουσιών αλλά και την εμφάνιση άλλων αντικοινωνικών συμπεριφορών  2. Εκπαιδευτικών: Με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και την υποστήριξη τους στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον. Στα σεμινάρια των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καθώς και Νηπιαγωγούς  3. Μαθητών : Τα προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές έχουν διάφορους στόχους όπως : ενίσχυση της αυτοεκτίμησης , βελτίωση της επικοινωνίας, πρόληψη της χρήσης αλκοόλ, διαχείριση θεμάτων εφηβείας, αναπτυξιακές αλλαγές κτλ. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και πραγματοποιούνται μέσα στο σχολικό πλαίσιο κατόπιν αιτήματος της σχολικής μονάδας .  4. Επίσης βιωματικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε ομάδες : Κληρικών,στρατιωτικών, επαγγελματιών υγείας , εκπροσώπων των ΜΜΕ κτλ


Πως λειτουργούν οι βιωματικές ομάδες και πως μπορεί κανείς να συμμετέχει;

Οι ομάδες λειτουργούν βιωματικά υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών. Οι βιωματικές ομάδες βασίζονται στην αξία της ενεργητικής μάθησης και ενισχύουν την αλληλεπίδραση των μελών. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας είναι απο 10 έως 15 άτομα, τα οποία συναντιούνται μια φορά εβδομαδιαίως για δύο ώρες. Οι συναντήσεις συνήθως είναι συνολικά 15 ανάλογα με την θεματολογία και τους στόχους. Οι βιωματικές ομάδες στους μαθητές στο χώρο του σχολείου ειναι συνήθως αυτοτελείς ή βραχείας διάρκειας μέσα στις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Ποια θέματα επεξεργάζονται τα σεμινάρια και απο ποιους πραγματοποιούνται;

Τα βασικά θέματα των σεμιναρίων είναι:

1. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

2. Βελτίωση της επικοινωνίας

3. Οριοθέτηση στην διαπαιδαγώγηση

4. Διαχείριση συγκρούσεων

5. Διαχείριση ΣυναισθημάτωνΒασικές αρχές των βιωματικών ομάδων [1]
1. Ενεργώ / Βιώνω : Μια από τις σημαντικότερες αρχές των βιωματικών ομάδων είναι η ενεργός συμμετοχή. Οι δραστηριότητες που ενισχύουν τη συμμετοχή και αναδεικνύουν το συγκινησιακό βίωμα μπορεί να είναι αναπαραστάσεις και παίξιμο ρόλων (roll playing), ασκήσεις δεξιοτήτων, ελεύθεροι συνειρμοί, παιχνίδια κ.τ.λ Οι δράσεις αυτές βοηθούν τα μέλη των ομάδων να εκφράσουν συναισθήματα, να επικοινωνήσουν αυθόρμητα, αβίαστα αλλά μέσω πάντα προσωπικής επιλογής. Σημαντικό είναι ότι μέσα από την εμπειρία αναδύονται οι πληροφορίες .
2. Ανταλλαγή εμπειριών : Η ανάδειξη των εμπειριών μέσα στη βιωματική ομάδα είναι η αφετηρία της επικοινωνίας και της ανταλλαγής. Η σύγκριση κοινών ή αντιθετικών εμπειριών ενισχύει την αλληλεπίδραση και διευρύνεται έτσι το γνωστικό πεδίο των συμμετεχόντων.
3. Κατανόηση και ερμηνεία : Η επεξεργασία των πληροφοριών, των συναισθημάτων και των εμπειριών εισάγουν τα μέλη στη φιλοσοφία και στους στόχους της ομάδας.
4. Εφαρμογή : Τέλος μέσα από την ολοκλήρωση των βιωματικών δράσεων περνάμε στην εφαρμογή των γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο. Με αλλά λόγια οι δεξιότητες που έχουν ενισχυθεί ή αναδυθεί μέσα από την βιωματική συμμετοχή βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή και την αλληλεπίδραση των μελών με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (οικογενειακό, επαγγελματικό)
Ολοκληρώνοντας αναφέρουμε πως η ενεργητικές μέθοδοι μάθησης καθιστούν τις πληροφορίες περισσότερο αφομοιώσιμες από τις παθητικές. Επίσης το «πέρασμα» από τη θεωρία στη πράξη γίνεται αυθόρμητα και αβίαστα.

[1] «Στηρίζομαι στα πόδια μου» - «Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό» σελ 28, σελ 30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου