Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Οι αξίες της πρόληψης

Με τις αξίες και τους στόχους της πρόληψης...

Ξεκινώντας από το δεδομένο ότι εξαρτησιογονες ουσίες υπήρχαν και θα υπάρχουν δόθηκε σημασία στη μείωση της ζήτησης τους. Για να μειωθεί λοιπόν η ζήτηση είναι απαραίτητο να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης και να υποστηριχθεί η ανθρώπινη προσωπικότητα αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της. Πάνω σε αυτή τη ιδέα βασίστηκε η φιλοσοφία της πρόληψης δηλαδή στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ζωής, μιας νέας στάσης. Η πρόληψη έρχεται να ενισχύσει όλες εκείνες τις ανθρώπινες δεξιότητες που όχι μόνο προστατεύουν αλλά και αναπτύσσουν την προσωπικότητα . Απευθύνεται στους πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τη χρήση των ουσιών όχι μόνο με σκοπό να τους ενισχύσει ώστε να μην εμπλακούν αλλά και να τους εκπαιδεύσει έτσι ώστε να γίνουν και οι ίδιοι φορείς πρόληψης.
Για τον παραπάνω λόγο οι υπηρεσίες πρόληψης συνεργάζονται με τους θεσμούς της κοινότητας και κυρίως με εκείνους που έχουν μερίδιο στη διαπαιδαγώγηση των νέων και τον προσανατολισμό τους. Θεσμοί όπως η οικογένεια και η εκπαίδευση αποτελούν πεδία για την μεταφορά των αξιών της πρόληψης. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με τους νέους αποτελούν πληθυσμιακές ομάδες στόχου για την πρόληψη. Επίσης η πρόληψη απευθύνεται στις στρατιωτικές μονάδες εκπαιδεύοντας μόνιμους αξιωματικούς όπως και στο επιστημονικό προσωπικό της υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου